do-choi-bao-tay-tay-thang-kinh-chieu-hau-sh-2017-15420775_349971515377365_7766586891606893192_n

Written by

ỐP PÔ 300I + NÚT BỊT GƯƠNG CNC +BAO TAY RIZOMA GÙ XOAY+TAY THẮNG CRG +KÍNH RIZOMA TRÒN ĐỘ SH VN 2017

ỐP PÔ 300I + NÚT BỊT GƯƠNG CNC +BAO TAY RIZOMA GÙ XOAY+TAY THẮNG CRG +KÍNH RIZOMA TRÒN ĐỘ SH VN 2017