Posts tagged “pô grannturismo full box”

December 2016

PÔ ĐỘ GRANTURISMO CHÍNH HÃNG CHO XE SH 2010

Bộ Đôi Phuộc Ohlins và Pô Granturismo Chính hãng độ cho xe SH Việt Nam-SH Ý-Click Thái-Vario đẳng cấp

Bộ Đôi Phuộc Ohlins và Pô Granturismo Chính hãng độ cho xe SH Việt Nam 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -SH Ý 2010-SH 300i-Click Thái-Vario đẳng cấp tại SH Sài Gòn. Phuộc nhúng sau Ohlins có bình dầu là một trong nhưng hàng độ khủng nhất nói chung cũng như trong các dòng phuộc sau hiện nay nói riêng, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu tương thích tốt với các dòng xe SH Việt Nam lẫn SH nhập [...]