THẢM ĐỂ CHÂN SH 2017

200,000

Description

Thảm để lót chân cho xe SH 2017 cao su cao cấp nhập từ Thái Lan, vừa khít cho xe SH 2017 có 2 loại :

  • Thảm Lót chân SH 2017 Loại 1 Giá 50.000 VNĐ
  • Thảm Lót chân SH 2017 Loại 2 Giá 200.000 VNĐ