Description

Kính Rizoma 5 cạnh có thiết kế góc cạnh nam tính mạnh cùng với chất liệu CNC cao cấp điểm xuyến thêm các đường vân lạ mắt cùng với logo Rizoma được khắc bằng Laser chuyên nghiệp. Phần mặt kính có lớp chống chói từ ánh sáng mặt trời đảm bảo an toàn cho các biker khi lưu thông trên đường và dễ quan sát. Gương Rizoma Topmok 5 cạnh rất dễ lắp nhờ hoàn toàn sử dụng lục giác ở các điểm tiếp nối, và có thể lắp trên mọi xe, mọi kích cỡ từ xe số thông thường cho đến xe Mô tô PKL.

ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2016 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 135 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỐC TẠI HỒ CHÍ MINH
ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2016 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 135 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỐC TẠI HỒ CHÍ MINH
XE TAY GA SH 150I 2012 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 7 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỈNH
XE TAY GA SH 150I 2012 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 7 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỈNH
ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I 2012 AB 2017 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 6 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỈ TẠI HỒ CHÍ MINH
ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I 2012 AB 2017 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 6 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỈ TẠI HỒ CHÍ MINH
XE TAY GA SH 150I 2016 AIRBLADE 2015 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 2 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT LẮP KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỘC
XE TAY GA SH 150I 2016 AIRBLADE 2015 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 2 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT LẮP KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỘC
ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I 2017 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT GIÁ RẺ TẠI HCM
ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I 2017 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT GIÁ RẺ TẠI HCM
XE TAY GA SH 150I 2015 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 5 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT LẮP KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỘC
XE TAY GA SH 150I 2015 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 5 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT LẮP KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỘC
XE TAY GA SH 125I 2012 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GẮN KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐẸP
XE TAY GA SH 125I 2012 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GẮN KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐẸP
CHẾ KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2013 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 6 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ RẺ TẠI HCM
CHẾ KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2013 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 6 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ RẺ TẠI HCM
ĐỘ KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I Ý AB 2014 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 4 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT GIÁ RẺ TẠI HCM
ĐỘ KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I Ý AB 2014 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 4 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 135 RAIDER YA Z SPORT GIÁ RẺ TẠI HCM
XE TAY GA SH 150I 2014 AB 2017 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 5 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 135 RAIDER YA Z SPORT GẮN KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỈNH
XE TAY GA SH 150I 2014 AB 2017 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 5 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 135 RAIDER YA Z SPORT GẮN KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỈNH
ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I Ý AB 2015 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 4 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT
ĐỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I Ý AB 2015 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 4 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT
XE TAY GA SH 150I 2015 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO
XE TAY GA SH 150I 2015 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO
CHẾ KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I 2017 AIRBLADE 2013 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 6 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỐC TẠI SÀI GÒN
CHẾ KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I 2017 AIRBLADE 2013 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 6 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỐC TẠI SÀI GÒN
GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2016 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 5 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỐC TẠI SÀI GÒN
GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2016 AB 135 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 5 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỐC TẠI SÀI GÒN
XE TAY GA SH 125I 2014 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 3 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GẮN KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỘC
XE TAY GA SH 125I 2014 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 3 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GẮN KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỘC
XE TAY GA SH 150I 2012 AIRBLADE 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 135 RAIDER YA Z SPORT GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỈNH
XE TAY GA SH 150I 2012 AIRBLADE 2016 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 1 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 135 RAIDER YA Z SPORT GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐỈNH
GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2013 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016
GẮN GƯƠNG CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2013 AB 2016 LEAD 2016 VISION 2016
dan-dau-sh-2015-013
XE TAY GA SH 150I 2014 AB 2012 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 4 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT LẮP KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK CỰC ĐẸP
dan-dau-sh-2015-012
LẮP KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 125I
dan-dau-sh-2015-034
XE TAY GA SH 150I Ý AIRBLADE 2014 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 2 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EXCITER 150 RAIDER YA Z SPORT ĐỘ KÍNH CHIẾU HẬU 5 CẠNH TOPMOK
dan-dau-sh-2015-037
GẮN KÍNH CHIẾU HẬU RIZOMA 5 CẠNH TOPMOK CHO XE TAY GA SH 150I 2014 AIRBLADE 2012 LEAD 2016 VISION 2016 NOUVO 6 XE SỐ WAVE SIRIUS JUPITER XE CÔN TAY EX 150 RAIDER YA Z SPORT GIÁ SỈ TẠI SH SÀI GÒN
dan-dau-sh-2015-028
XE SH 2016 ĐỘ KÍNH RIZOMA TOPMOK 5 CẠNH CỦNG BAO TAY GÙ XOAY VÀ TAY THẮNG RIDER 5 CẠNH 6 SỐ KÉO GÃY
dan-dau-sh-2015-025
XE SH 2016 LÊN DÀN ÁO Ý NHẬP CỰC ĐẸP VỚI KÍNH CHẮN GIÓ

Mọi chi tiết về sản phẩm Kính Rizoma 5 cạnh vui lòng liên hệ SH Sài Gòn

Địa chỉ : 11 Nguyễn Văn Đừng Phường 6 Quận 5 TP HCM

Hotline : 0909.1555.64 (Mr Tuấn)

                09.3434.5585 (Mr Nguyễn)

Vendor Information

  • Vendor: shsaigon
  • No ratings found yet!
You've just added this product to the cart: