gac-chan-sau-sh-y-2010-do-cho-xe-sh-viet-nam-z553448084099_d1a7f2263c52f70c8f4a15a5a0ffadf9

Written by

❤️ ❤️ Combo bao gồm: đầu đèn pha, chóa đèn , bửng, khe gió, xi nhan trước sau, bụng, nẹp, đèn hậu , dè chắn bùn ❤️ ❤️ Mô tả chi tiết : - Đầu đèn SH Việt Nam độ lên SH Ý hàng Thái Lan: ốp cổ, ốp đầu đèn, chóa đèn pha, kính chắn gió - Dào áo trước nguyên khối giống SH Ý 100%: mặt nạ, mặt dựng, thùng sau, ốp trái tim, đèn xinhan - Dàn áo sau mẫu ý lắp cho SH Việt nam, bao gồm cả đèn sau và chắn bùn

❤️ ❤️ Combo bao gồm: đầu đèn pha, chóa đèn , bửng, khe gió, xi nhan trước sau, bụng, nẹp, đèn hậu , dè chắn bùn
❤️ ❤️ Mô tả chi tiết :
– Đầu đèn SH Việt Nam độ lên SH Ý hàng Thái Lan: ốp cổ, ốp đầu đèn, chóa đèn pha, kính chắn gió
– Dào áo trước nguyên khối giống SH Ý 100%: mặt nạ, mặt dựng, thùng sau, ốp trái tim, đèn xinhan
– Dàn áo sau mẫu ý lắp cho SH Việt nam, bao gồm cả đèn sau và chắn bùn